Abonner på nyheter
Kontakt oss

Vanningsforbud!!

Publisert: 10.07.2018


Les mer

Påminnelse – ikke tillatt å lade EL -eller ladbare hybrid biler på feltet

Publisert: 06.07.2018


Les mer

Ferieliste for utlevering av maling

Publisert: 03.07.2018


Les mer

Hageavfall og annet avfall samt fellesområder

Publisert: 03.07.2018


Les mer

Utbedring etter utskiftning av vinduer og dører

Publisert: 03.07.2018


Les mer

Informasjon fra TSS

Publisert: 22.06.2018


Les mer

Ny hjemmeside

Publisert: 07.06.2018


Les mer

Bruk -og vedlikehold av Gilje vinduer

Publisert: 07.06.2018


Les mer

Skjema fra BATE og Front bygg

Publisert: 31.05.2018


Les mer

Beboermøte 30 mai

Publisert: 14.05.2018


Les mer

Styret og beboers regler for oppussing og vedlikehold

Publisert: 02.05.2018


Les mer

Vask av garasjeporter under dugnaden eller evt. før

Publisert: 19.04.2018


Les mer

Styremøteplan for perioden 2018-2019

Publisert: 11.04.2018


Les mer

Vårdugnad Lørdag 5 mai.

Publisert: 06.04.2018


Les mer

Generalforsamling Torsdag 15 Mars. Kl.1800

Publisert: 01.03.2018


Les mer

Har vannet ditt frosset?

Publisert: 01.03.2018


Les mer

Informasjon i forbindelse med utskifting av vinduer.

Publisert: 04.12.2017


Les mer

Ny info fra Valgkomiteen

Publisert: 31.01.2018


Les mer

Info fra Valgkomiteen

Publisert: 08.01.2018


Les mer

Info om plassering av Trampoliner.

Publisert: 27.11.2017


Les mer

Oppfølging av parkering i carporter/ garasjer

Publisert: 20.10.2017

Styret har over lenger tid informert alle beboere om at carport/ garasje skal brukes til parkering av motorkjøretøy, og at beboere skal rydde ut dersom denne brukes til lagring.

Borettslaget har en forpliktelse ihht reguleringsplanen til å ha et visst antall parkeringsplasser på feltet, og carportene er del i av dette regnestykket. Styret har tidligere anmodet beboere som ikke bruker carporten sin, til å låne/ leie den ut slik at borettslaget oppfyller vilkårene. Styret diskuterer til stadighet andre virkemidler for både å bedre den generelle parkeringssituasjonen samt spesifikke og målrettede tiltak.

Fellesnevneren er dessverre at det koster penger, og dette vil måtte tas av fellesutgiftene Opparbeidelse og merking av seks nye utendørs parkeringsplasser i fjor kostet fellesskapet ca. kr. 50.000

Styret vurderer forskjellige alternative virkemidler som kan tas i bruk hvis ikke parkeringssituasjonen bedres.

En løsning som vurderes er utdeling av oblater i forskjellige farger, en til garasje/carport og en annen farge til felles parkering. Det vurderes også gjestekort. Denne løsningen vil være tungvint for beboerne og besøkende, men vil slik styret ser det frigjøre en del felles parkeringsplasser. Private aktører vil da administrere, kontrollere og gebyrlegge ved ulovlig parkering.

Campingvogner og tilhengere regnes ikke som motorkjøretøy, og har derfor i utgangspunktet ikke anledning til å benytte våre parkeringsplasser.

Styret vil som indikert ta rede på at alle carporter brukes etter formålet utover høsten, før vi eventuelt utsetter borettslaget for de kostnadene en kontroll og oblatordning vil påføre oss. Ordensreglene kapittel 5 spesifiserer lovlig bruk av carport.

Bruker du carport / garasje til lagring kan det med andre ord medføre advarsel for mislighold ved brudd på ordensreglene (kapittel 8).

Formålet med å få alle beboere som har carport/garasje å parkere i denne, er at det skal være nok av parkeringsplasser til beboere og gjester på våre felles oppmerkede parkeringsplasser.

Styret jobber med å få til ladning for EL biler og håper å ha dette på plass i løpet av 2018. Vi minner om at det er strengt forbudt å lade biler i carport/garasje anlegget. Haugtussas El-anlegg er ikke dimensjonert for dette.

Styret har registrert at Stavanger Parkering har vist en økende interesse for å utøve kontroller på Haugtussa i det siste. Styret presiserer at parkering inne på feltet, samt foran infoskiltene på nedre parkering ikke er tillatt.  På Haugtussa er det parkering forbudt med unntak av på de oppmerkede parkeringsplassene.

Det er tillatt å parkere i Folkeviseveien, såfremt man ikke hindrer framkommeligheten for bussene.

Med vennlig hilsen

Styret i Haugtussa BL


Høstdugnad 4 November 2017

Publisert: 11.10.2017


Les mer

Oppdatert informasjon vedr. båndtvang på Haugtussa.

Publisert: 11.10.2017


Les mer

Vedrørende parkering i garasje/carport.

Publisert: 20.09.2017


Les mer

Informasjon til alle beboerne i Haugtussa BL.

Publisert: 14.09.2017


Les mer

Viktig informasjon vedr. kjellere på Haugtussa

Publisert: 14.09.2017


Les mer

Dager for utsetting av Brannslukningsapparat og gateinndeling:

Publisert: 01.09.2017


Les mer

SERVICE AV BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Publisert: 30.08.2017


Les mer

Retningslinjer for utlån av øvre tilfluktsrom til selskaper

Publisert: 23.08.2017


Les mer

Oppdatert informasjon om utskiftning av dører og vinduer

Publisert: 26.06.2017

Front Bygg As har nå flyttet riggområdet til fellesområder rundt øvre tilfluktsrom. Styret beklager ulempen dette måtte medføre for den enkelte beboer. Vi håper og tror at alle beboerne vil være fornøyd når alt arbeidet med utskiftning av vinduer og dører er utført.

 

Front Bygg har nå startet arbeidet med sone 4 som består av Åroliljastien, Bendikstien og deler av Sylvelinstien 32-85. Etter at sone 4 er ferdig gjenstår kun sone 5 som består av Sylvelinstien 1-31, Gangarstien og Olav Liljekransstien. Arbeidet er planlagt å være ferdig i løpet av desember 2017.

 

Nå i fellesferien vil det bli redusert bemanning og beboerne vil få beskjed god tid i forveien om eventuelle utskiftninger.

 

Kontaktperson for Front Bygg på byggeplassen er: Tor Magne Berg, mobil: 959 90 789

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL

 


Les mer

Endring av parkering øvre og nedre parkeringsplass

Publisert: 23.06.2017

 

Styret har besluttet å fjerne fire handikapp parkeringer på øvre –og nedre parkeringsplass.

På øvre parkering er to parkeringsplasser frigjort til vanlig parkering på høyre side når man kjører inn på den nedre delen av parkeringen. To handikapp parkeringer inne ved gjerde mot lekeplassen er beholdt.

På nedre parkering er to parkeringsplasser frigjort til vanlig parkering innerst ved gjerdet mot lekeplass. Det er beholdt en handikapp parkering nærmest vaskeplassen.

Hvis det viser seg i fremtiden at Haugtussa BL har behov for å utvide handikapp parkering igjen, vil styret selvfølgelig tilrettelegge for dette.

 

For å øke kapasiteten ytterligere på borettslagets felles parkeringsplasser ønsker styret  igjen å minne på at garasjer skal benyttes til parkering av motorkjøretøy og ikke til lagringsplass. Vi ber alle beboere som har garasje/carport å parkere kjøretøy i disse slik at det blir mindre press på de felles biloppstillingsplassene på feltet.  Styret viser til Ordensregler for Borettslaget Haugtussa som er publisert under Lover & vedtekter.

 

Styret minner også på om at det ikke er tillatt å parkere biler inne på selve feltet, hverken i tun, på sti eller gressplen.

 

Ønsker alle beboere en god sommer!

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL

22/6-17


Vær med å hold orden rundt søppelcontainerene

Publisert: 14.06.2017


Les mer

Service på brannslukningsapparater

Publisert: 09.06.2017


Les mer

17 Mai feiring.

Publisert: 15.05.2017


Les mer

Informasjon om Vårdugnad Lørdag 6 Mai

Publisert: 03.05.2017


Les mer

Purring ang. Samlokalisering av Postkasser

Publisert: 25.04.2017


Les mer

Utskiftning av brannslokkingsapparat

Publisert: 21.04.2017


Les mer

Mating av fugler på feltet.

Publisert: 23.03.2017


Les mer

Informasjon ang. Get

Publisert: 21.03.2017


Les mer

Katteluker i dører.

Publisert: 13.03.2017


Les mer

Oppgradering fellesområder Haugtussa.

Publisert: 13.03.2017

 

 


Les mer

Minner om Generalforsamling Mandag 13 Mars kl.1900

Publisert: 08.03.2017

 

 


Les mer

Klart for omplassering av postkasser

Publisert: 07.02.2017


Les mer

Informasjon om utskiftning av dører og vinduer

Publisert: 30.01.2017


Les mer

Informasjon fra styret & Tjensvoll Service Sentral

Publisert: 26.01.2017


Les mer

Valg til styret.

Publisert: 23.01.2017

Informasjon fra Valgkomiteen.


Les mer

Retur av HMS-Sjekkliste for 2016

Publisert: 12.01.2017

I november 2016 ble det levert ut HMS-sjekkliste til alle beboerne på Haugtussa. Denne skulle gås igjennom av beboer, krysses ut og leveres til styre i signert stand.

Mange har levert inn, men vi mangler enda mange. Fint om dere som ikke har gått gjennom denne og levert tilbake, tar dere tid til å gjøre dette nå i løpet av januar 2017.

 

På forhånd takk.

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL


Les mer

Informasjon til beboerne vedr. plassering av postkasse

Publisert: 12.01.2017

Styret viser til brev fra Posten Norge som ble sendt ut før jul til alle beboerne på feltet.

Etter omfattende befaring og i etterkant forhandlinger med Posten, som i utgangspunktet ønsket mange færre stopp, har styret kommet frem til en løsning for oppheng av postkasser.

 

Styret har valgt å henge postkassene på allerede eksiterende boder da dette ble det beste og rimeligste alternativet for borettslaget og dets beboere.

 

Styret har bedt Tjensvoll Service Sentral om å tilrettelegge for oppheng og styret vil så snart dette arbeidet er utført komme med mer informasjon til alle beboerne om videre fremdrift.

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL


Henting av Juletrær.

Publisert: 04.01.2017

Juletrær hentes inn på nyåret

Noen vil ha treet ut i romjulen, andre holder på tradisjonen om å ha treet pyntet til trettende dag jul.

Stavanger kommune støtter opp om tradisjonene og henter juletrær etter 13. dag jul, fra og med mandag 9. januar.

Juletrærne blir fliset opp og kompostert.

Alle som er tilknyttet nedgravde containere, setter juletreet ved siden av containerne. Trærne hentes der onsdag 11. januar.

Det er beboers eget ansvar at juletreet blir lagt ut innen angitt dato.

 

NB! Vær obs ved sterk vind og ikke legg det ut for tidlig ved storm.

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL

 

 


Valg av styre til Borettslaget Haugtussa

Publisert: 20.12.2016

Fra Valgkomiteen:

På generalforsamlingen 2017 står to styrekandidater på valg for to år, og to vara på valg for ett år. Valgkomiteen ber om innspill. Kunne du tenke deg dette, eller har forslag til kandidater? Ta kontakt med valgkomiteen på mail: merete.moy@gmail.com

Hilsen oss i valgkomiteen e-post: merete.moy@gmail.com


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Publisert: 08.12.2016

En god del har fått innkalling i posten idag.  Etter spørsmål legges hele innkallingen ut på denne siden som informasjon. Alle husstander vil motta offisiell innkalling per post:

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

Det innkallles til ekstraordinær generalforsamling 

Mandag 12.desember 2016 kl 18.00 i øvre bomberom

SAKSLISTE

1.Konstituering

1.1 Valg av møteleder

1.2 Valg av sekretær

1.3 valg av 1 person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

1.4 Registrering av frammøtte

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Søknad om tilbygg i Springarstien 21

3. Forslag til endring av vedtektene til Haugtussa BL

 

Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen kan ha mer enn en fullmakt

Borettslaget Haugtussa

 

Monika Beata Hellich

leder

 


Les mer

Julegrantenning 27.November

Publisert: 18.11.2016

Julegrantenning 27 November.

 

 

Tradisjoner må holdes vedlike og det blir julegrantenning i år slik som tidligere år. Vi samles ved nedre bomberom og går i tog igjennom gatene opp til øvre bomberom der vi tenner julegranen.

Møt opp ved nedre bomberom kl.1630.

 

Det vil bli servert noe godt å drikke og noe julesnacks.

 

 

Kanskje nissen tar turen fra Nordpolen til Haugtussa   :-)

 

 

Vel møtt.

 

 

 


Informasjon vedr. samlokalisering av postkasser på Haugtussa

Publisert: 07.11.2016

De fleste beboerne skal nå ha mottatt ett informasjonsskriv fra Posten om at Haugtussa blir pålagt å samlokalisere postkassene sine.
Styret ser på løsninger i samarbeid med posten. Beboerne trenger foreløpig ikke å foreta seg noe. Informasjon vil bli lagt ut så snart vi har funnet løsninger for den enkelte sti.

Mvh.
Styret i Haugtussa BL


Ordensregler for Borettslaget Haugtussa

Publisert: 20.10.2016

Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Der ble noe kluss med første opplasting, så vi forsøker igjen

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL


Les mer

Utskiftning av dører og vinduer

Publisert: 04.10.2016

Informasjon vedr. utskiftning av vinduer/dører

Haugtussa BL har inngått avtale med Front Bygg AS vedr. utskiftning av vinduer og dører i borettslaget.

Vi skifter ut vinduer/dører som er eldre enn 5 år til aluminiumsvinduer/dører fra Gilje. Alle som ikke har standard hvite ytterdører med vindu vil også få byttet til disse.

Arbeidet vil starte i løpet av oktober 2016 og er planlagt avsluttet i januar 2018. BATE v/ Kristian Dørum er valgt som prosjektleder.

 

Borettslaget er delt opp i følgende 5 soner:

·         Sone 1:                Fra Springarstien 1 til Springarstien 42 og 84

·         Sone 2:                Fra Springarstien 49 og 86 samt Solfagerstien 1-24

·         Sone 3:                Hallingstien 1-42

·         Sone 4:                Åroliljastien 1-21, Bendikstien 1-24 og Sylvelinstien 32-85

·         Sone 5:                Sylvelinstien 1-30, Gangarstien 1-44 og Olav Liljekransstien 2-14

 

Beboerne i sone 1 vil motta informasjon fra BATE i løpet av uke 41/42. Vi ber alle beboerne lese nøye gjennom informasjon som blir levert ut slik at Front Bygg AS ikke møter hindringer.

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL


Vedrørende ballspill på feltet.

Publisert: 29.08.2016

Ballspill på Haugtussa

 

 


Les mer

Båndtvang på Haugtussa

Publisert: 19.08.2016

Påminnelse om båndtvang på Haugtussa


Les mer

Vedlikehold av hager og bruken av fellesområdet

Publisert: 04.08.2016

Vedlikehold av hager og uteområder som er beboers eget ansvar


Les mer

Ang. skifting av dører og vinduer

Publisert: 20.04.2016


Les mer

Malingsbestilling Gjerder o.l 2016

Publisert: 20.04.2016

 

Maling Vår/Sommer 2016

Se mer:


Les mer

Nøkkel til vaskeplass

Publisert: 23.01.2015


Les mer

Juleavfall

Publisert: 23.12.2014


Les mer

Bosscontainere - bossansamling

Publisert: 03.12.2014

MINNER OM AT DET IKKE SKAL SETTES BOSS OG ANDRE STØRRE TING PÅ UTSIDEN AV BOSSCONTAINERNE ELLER ANDRE STEDER PÅ HAUGTUSSA'S EIENDOM.

 

Til dere som ikke har forstått det:

Les plakaten som er kommet opp.  Det er INGEN som henter dette bosset, automatisk, Stavanger Kommune tar det IKKE med seg. Ikke forvent eller legg ansvaret for rydding av bosset ditt over på andre. Vi ønsker ikke at Haugtussa skal se ut som en bossplass men det er det tydeligvis delte meninger om siden det stadig vekk ligger eller står noe der. Vi vil følge med og finner vi synderene kan de vente seg en udefinert regning i posten.

TAKK til dere som har forstått det


Brikke til søppelcontainer

Publisert: 09.05.2017

 

 
Bildetekst

Har du/dere mistet brikken?

Kontakt Stavanger kommune, Servicetorget, tlf: 04005.

 


Ytre Vedlikehold

Publisert: 12.05.2018

Styret informerer om at det er Tjensvoll servicesentral (TSS) som skal kontaktes av beboer. 

TSS vurderer råte, skader, frost, vann, tak og lignende før

Kontaktinfo:

www.servicesenralen.info

Tlf: 51 55 75 42/92 01 73 89

Epost: tjensvoll.servicesentral@getmail.no

Vi vil og melde om at vi har byttet fra Planken bygg til Front Bygg per juni 2018. Ratene og vilkårene borettslaget har forhandlet fram i denne kontrakten kan også benyttes av enkelt beboere. kontakt styret inntil informasjon blir publisert.

 

 

 

 

 


Rottenytt

Publisert: 13.01.2014

 

 

Rotteplager

Kjære boboere!

Vi ønsker med dette å ta tak for å redusere rotteproblemet vårt.

 Det gjelder særlig nedre del av feltet, men øvre del har og hatt rotteplager. 

Viktig at vi alle hjelper til for å redusere problemet mest mulig.

Det er tatt 122 rotter fra feller i kloakk, og 30 rotter i overflatefeller.

Beboere skal ikke sette fra seg søppel ute. Tips til dere som ikke får gått i søpla med en gang, skaff en dunk/bøtte med lokk og legg søppelet der.

Dere som bygger ut må fjerne materialer og skrot. 

Med ønske om et mindre rottefylt år!

 


PARKERING

Publisert: 25.10.2013

Parkering

Styret oppfordrer dere som har garasje om å parkere der. Det er tidvis problematisk å finne parkeringsplass.

Ha en god helg!