Abonner på nyheter
Kontakt oss

Styret

Skrevet av: , publisert 20.04.2016

Her er oversikten over styremedlemmer etter valget 2018

Monika Hellich 

 leder

934 88 186 

monika.hellich@lyse.no 

Solfagerstien 22

Kontaktperson for

Solfagerstien og Hallingstien

Kontakt med Tjensvoll servicesentral BATE og

Kommunale leiligheter

 

Rolf Hegna – nestleder

992 95 897

rhegna@getmail.no 

Springarstien 9

 Kontaktperson

Sylvelinstien

 

 GET, byggesaker og maling

 Ragnhild Solli – styremedlem

955 50 650

ragnhildsolli@live.no

Springarstien 88

Kontaktperson 

Springarstien

 

Dugnader og hjemmesiden

 

Stig Nesse - styremedlem

 

932 71 977

 

stig04@hotmail.com

 

Gangarstien 8 A

 

Kontaktperson

Gangarstien og Olav Liljekransstien

 

Anticimex og grøntområder

 

Hildegunn Kamanga - styremedlem

906 15 458 

h_aase@hotmail.com

 

Bendikstien 4

 

Kontaktperson 

Bendikstien og Åroliljastien

 

HMS - Fellesarealer og lekeplasser.

Utlån av øvre tilfluksrom.

 

Lennart Van Veen - varamedlem

 

lennart_vv@hotmail.com

Springarstien 23

 

 

 

Tor Erik Steindalvaramedlem

926 37 720

testein@gmail.com

 

 Sylvelinstien 1