Abonner på nyheter
Kontakt oss

Styret

Skrevet av: , publisert 20.04.2016

Her er oversikten over styremedlemmer etter valget 2017

Monika Hellich 

 leder

934 88 186 

monika.hellich@lyse.no 

Solfagerstien 22

Kontaktperson for

Sylvelinstien

Kontakt med Tjensvoll servicesentral BATE og

Kommunale leiligheter

 

 Kjersti Elin Hansen – nestleder

415 60 022

solfager@hotmail.com

Solfagerstien 16

Kontaktperson 

Solfagerstien

Hallingstien

Grønt og uteområder,  Dugnader.

 

Rolf Hegna – styremedlem

992 95 897

rhegna@getmail.no 

Springarstien 9

 Kontaktperson

Springarstien

 GET, byggesaker og maling

Stig Nesse - styremedlem

 

932 71 977

 

stig04@hotmail.com

 

Gangarstien 8 A

 

Kontaktperson

Gangarstien og Olav Liljekransstien

Anticimex og hjemmesiden

 

Hildegunn Kamanga - styremedlem

906 15 458 

h_aase@hotmail.com

 

Bendikstien 4

 

Kontaktperson 

Bendikstien og Åroliljastien

 

HMS - Fellesarealer og lekeplasser.

 

Hilde Vidnes - varamedlem

916 10 984 

hvidnes2@gmail.com

Gangarstien 11

 

 

 

Tor Erik Steindalvaramedlem

926 37 720

testein@gmail.com

 

 Sylvelinstien 1