Abonner på nyheter
Kontakt oss

Oppdatert informasjon vedr. båndtvang på Haugtussa.

Skrevet av: Stig Nesse, publisert 11.10.2017

Oppdater informasjon vedr. båndtvang på Haugtussa

 

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i Norge. Utenom denne perioden kan hunder gå fritt, men det følger vilkår for å la hunden være løs.

 

Her er noen utdrag fra Lovdata (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74):

 

Hunder kan bare være løse når de

  1. Blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
  2. Er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel

 

Hundeholder skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for van, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

 

Hundeholder skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre kontakt mellom hund og barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt.

 

Ett utdrag av forskrift om hundehold, Stavanger kommune (https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2016-11-14-1411?q=hundehold stavanger):

 

Det er båndtvang på lekeplasser, i skolegårder og på offentlige idrettsanlegg

 

Det er forbudt å ta med hunden inn i barnehagens inngjerdete område

 

Det er forbudt å ta med hunden inn i skolegården i skolens åpningstid

 

Personer med ansvar for hund skal straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, lekeplasser, parker, rabatter, friområder og andre offentlige steder.

 

Hundeposer skal ikke kastes i naturen