Abonner på nyheter
Kontakt oss

Informasjon i forbindelse med utskifting av vinduer.

Skrevet av: Stig Nesse, publisert 04.12.2017

Informasjon i forbindelse med utskifting av vinduer

 

Dugg på vinduer:

Flere har reagert over dugg på vinduene. Det enkleste er å si at glassene er så godt isolerte, at dette skjer. På hjemmesiden til Gilje Dør & Vindu står følgende om dugg:

 

Dugg på glassruter

Med moderne høyisolerende, energibesparende isolerruter kan vi i noen sjeldne tilfeller oppleve at vinduene dugger på utsiden. Fordelene med slike glass er likevel så store at de er å foretrekke og bør brukes i størst mulig grad. De nye byggeforskriftene stiller krav til at vinduer skal ha god U-verdi i nye bygg, for å spare energi og hindre forurensing, men også for å slippe trekk og dermed få lavere fyringsutgifter.

Hvorfor får vi utvending kondens på vinduene?

Utvendig kondens på vindusruter forekommer sjelden, og der er betinget av at flere forhold samvirker:

  • Relativ luftfuktighet på stedet – jo høyere relativ luftfuktighet jo større risiko for kondens.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer, desto mindre varme tilføres den ytre ruten.
  • Avskjerming – det vil si at ikke varmen fra ruten kan stråle fritt mot himmelrommet. Avskjerming er ofte takutstikk, markiser, overliggende balkong, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv.
  • Temperaturen i rommet – vi vil se kondens først på ”kalde” rom som soverom, vaskerom og lignende. Dersom du har nattsenking på innetemperatur vil dette i noen grad også påvirke utvendig kondens.
  • Vindforhold – spesielt ved lave vindhastigheter vil det kunne dannes kondens.

Utvendig kondens forekommer oftest i høst- og vintermåneden og i perioden fra midnatt til kl. 07.00.

Informasjon fra Glass og Fasadeforeningen om utvendig dugg, innvendig dugg og dugg på glassruter