Abonner på nyheter
Kontakt oss

Høstdugnad 4 November 2017

Skrevet av: Stig Nesse, publisert 11.10.2017

Velkommen til Høst-dugnad

  

Lørdag 4 november 2017, kl.10:00 – 14:00

Vi rydder fellesarealer, området rundt sandkasser, luker ugress der det trengs og fjerner løv. De respektive gatene holder sine områder både i og rundt. Parkeringsplassene skal sopes + inne i hver garasje og ute område ved egen bolig.

Viktig informasjon:

Søppelsekker finner du ved containerne.

Containere Du finner containere på øvre og nedre parkeringsplass.

Merk! Biler på handikap og langs gjerdene samt korttidsparkering må flyttes dagen før

Containerne skal først å fremst brukes til avfall i fm. dugnaden, avfall fra husstand vil KUN være mulig for dem som deltar. Det er forbudt å kaste spesialavfall i containerne, eksempelvis:

  • Elektriske artikler – se side 2
  • Maling uten lakk - se side 2

 

    •  
  • Bildekk m felg - Leveres på IVAR Forus
  • Bilbatteri -    Leveres på IVAR Forus
  • Småbatterier - Kan leveres i butikk
  • Lyspærer og Lystoffrør- Kan leveres i butikk der de selger dette
  • Lakk og Lim, sprayflasker o.l. - Leveres på IVAR Forus

 

Byttetorg (kl.ca 09.00 – 12.00 på/ved vaskeplassene) Her kan du sette ut ting som er for gode til å kastes, eksempelvis leker, sportsutstyr, møbler med mer. De som setter ting i fra seg, kaster dette i containeren selv hvis det ikke er hentet før 1200. Ved større ting, skriv en lapp hvor de eventuelt kan hentes.

Kaffe, kringle og pølser m.m.(fra kl. 1400 >) Etter dugnaden blir det kaffi , kringle og pølser. Vi håper at alle vil ta turen innom øvre bomberom for hyggelig nabodrøs.

 

 

Innlevering av små-elektriske artikler og malingsspann UTEN lakk

 

Det blir det satt ut

6 stk EE-Bur for små elektrisk> 3 på nedre og 3 på øvre

4 stk palletank for maling > 2 på nedre og 2 på øvre

Settes på vaskeplass

Vaskeplassene vil være dedikert til dette denne helgen

Ta kontakt med styremedlemmet ved containeren hvis spørsmål

 

mv Høsthilsen fra Styret                                   


Dugnad_HØST_2017.docx