Abonner på nyheter
Kontakt oss

Oppdatert informasjon om utskiftning av dører og vinduer

Publisert: 26.06.2017

Front Bygg As har nå flyttet riggområdet til fellesområder rundt øvre tilfluktsrom. Styret beklager ulempen dette måtte medføre for den enkelte beboer. Vi håper og tror at alle beboerne vil være fornøyd når alt arbeidet med utskiftning av vinduer og dører er utført.

 

Front Bygg har nå startet arbeidet med sone 4 som består av Åroliljastien, Bendikstien og deler av Sylvelinstien 32-85. Etter at sone 4 er ferdig gjenstår kun sone 5 som består av Sylvelinstien 1-31, Gangarstien og Olav Liljekransstien. Arbeidet er planlagt å være ferdig i løpet av desember 2017.

 

Nå i fellesferien vil det bli redusert bemanning og beboerne vil få beskjed god tid i forveien om eventuelle utskiftninger.

 

Kontaktperson for Front Bygg på byggeplassen er: Tor Magne Berg, mobil: 959 90 789

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL

 


Les mer

Endring av parkering øvre og nedre parkeringsplass

Publisert: 23.06.2017

 

Styret har besluttet å fjerne fire handikapp parkeringer på øvre –og nedre parkeringsplass.

På øvre parkering er to parkeringsplasser frigjort til vanlig parkering på høyre side når man kjører inn på den nedre delen av parkeringen. To handikapp parkeringer inne ved gjerde mot lekeplassen er beholdt.

På nedre parkering er to parkeringsplasser frigjort til vanlig parkering innerst ved gjerdet mot lekeplass. Det er beholdt en handikapp parkering nærmest vaskeplassen.

Hvis det viser seg i fremtiden at Haugtussa BL har behov for å utvide handikapp parkering igjen, vil styret selvfølgelig tilrettelegge for dette.

 

For å øke kapasiteten ytterligere på borettslagets felles parkeringsplasser ønsker styret  igjen å minne på at garasjer skal benyttes til parkering av motorkjøretøy og ikke til lagringsplass. Vi ber alle beboere som har garasje/carport å parkere kjøretøy i disse slik at det blir mindre press på de felles biloppstillingsplassene på feltet.  Styret viser til Ordensregler for Borettslaget Haugtussa som er publisert under Lover & vedtekter.

 

Styret minner også på om at det ikke er tillatt å parkere biler inne på selve feltet, hverken i tun, på sti eller gressplen.

 

Ønsker alle beboere en god sommer!

 

Mvh.

Styret i Haugtussa BL

22/6-17


Vær med å hold orden rundt søppelcontainerene

Publisert: 14.06.2017


Les mer

Service på brannslukningsapparater

Publisert: 09.06.2017


Les mer

17 Mai feiring.

Publisert: 15.05.2017


Les mer

Brikke til søppelcontainer

Publisert: 09.05.2017

 

 
Bildetekst

Har du/dere mistet brikken?

Kontakt Stavanger kommune, Servicetorget, tlf: 04005.

 Vis flere forside artikler >>