Abonner på nyheter
Kontakt oss

Ny info fra Valgkomiteen

Publisert: 31.01.2018


Les mer

Info fra Valgkomiteen

Publisert: 08.01.2018


Les mer

Informasjon i forbindelse med utskifting av vinduer.

Publisert: 04.12.2017


Les mer

Info om plassering av Trampoliner.

Publisert: 27.11.2017


Les mer

Oppfølging av parkering i carporter/ garasjer

Publisert: 20.10.2017

Styret har over lenger tid informert alle beboere om at carport/ garasje skal brukes til parkering av motorkjøretøy, og at beboere skal rydde ut dersom denne brukes til lagring.

Borettslaget har en forpliktelse ihht reguleringsplanen til å ha et visst antall parkeringsplasser på feltet, og carportene er del i av dette regnestykket. Styret har tidligere anmodet beboere som ikke bruker carporten sin, til å låne/ leie den ut slik at borettslaget oppfyller vilkårene. Styret diskuterer til stadighet andre virkemidler for både å bedre den generelle parkeringssituasjonen samt spesifikke og målrettede tiltak.

Fellesnevneren er dessverre at det koster penger, og dette vil måtte tas av fellesutgiftene Opparbeidelse og merking av seks nye utendørs parkeringsplasser i fjor kostet fellesskapet ca. kr. 50.000

Styret vurderer forskjellige alternative virkemidler som kan tas i bruk hvis ikke parkeringssituasjonen bedres.

En løsning som vurderes er utdeling av oblater i forskjellige farger, en til garasje/carport og en annen farge til felles parkering. Det vurderes også gjestekort. Denne løsningen vil være tungvint for beboerne og besøkende, men vil slik styret ser det frigjøre en del felles parkeringsplasser. Private aktører vil da administrere, kontrollere og gebyrlegge ved ulovlig parkering.

Campingvogner og tilhengere regnes ikke som motorkjøretøy, og har derfor i utgangspunktet ikke anledning til å benytte våre parkeringsplasser.

Styret vil som indikert ta rede på at alle carporter brukes etter formålet utover høsten, før vi eventuelt utsetter borettslaget for de kostnadene en kontroll og oblatordning vil påføre oss. Ordensreglene kapittel 5 spesifiserer lovlig bruk av carport.

Bruker du carport / garasje til lagring kan det med andre ord medføre advarsel for mislighold ved brudd på ordensreglene (kapittel 8).

Formålet med å få alle beboere som har carport/garasje å parkere i denne, er at det skal være nok av parkeringsplasser til beboere og gjester på våre felles oppmerkede parkeringsplasser.

Styret jobber med å få til ladning for EL biler og håper å ha dette på plass i løpet av 2018. Vi minner om at det er strengt forbudt å lade biler i carport/garasje anlegget. Haugtussas El-anlegg er ikke dimensjonert for dette.

Styret har registrert at Stavanger Parkering har vist en økende interesse for å utøve kontroller på Haugtussa i det siste. Styret presiserer at parkering inne på feltet, samt foran infoskiltene på nedre parkering ikke er tillatt.  På Haugtussa er det parkering forbudt med unntak av på de oppmerkede parkeringsplassene.

Det er tillatt å parkere i Folkeviseveien, såfremt man ikke hindrer framkommeligheten for bussene.

Med vennlig hilsen

Styret i Haugtussa BL


Oppdatert informasjon vedr. båndtvang på Haugtussa.

Publisert: 11.10.2017


Les mer

Vis flere forside artikler >>